Anodguiden - vilken anod i vilket vatten?

Val av anod spelar stor roll för skyddskapaciteten oavsett om det gäller havsvatten, bräckvatten eller färskvatten. Vi benar ut vad som gäller var. 

  • Saltvatten

Både zink och aluminium fungerar bra i havsvatten. Men när det gäller en högre salthalt är aluminium mycket mer effektivt. Det kräver ungefär 1/3
av vikten för att skydda samma yta. Så om du befinner dig i miljöer med hög salthalt med låg förorening (förorening,låg salthalt kan orsaka så att aluminium
anoder passiviseras), rekommenderar vi att du använder aluminiumanoder. *

  • Bräck vatten 

I bräckt vatten används ofta zink eller magnesium. Helst magnesium om du inte är säker på salthalten. Bräck vatten är ofta mer komplext
att bestämma lämpliga anoder i, på grund av dess fluktuationer i resistivitet, pH och bakterier (för att nämna några) bör mer detaljerade mätningar göras
gjort innan du bestämmer vilka anoder som ska användas *

 

  • Färskvatten

På grund av dess starka förmåga att inte passivera och höga drivande spänningen. Är Magnesiumanoder är perfekta för miljöer där det finns hög resistivitet (låg salthalt) elektrolyt närvarande. Korrosionsnivåer i sötvatten är ofta mindre hårda än miljöer med hög salthalt, men det betyder inte att katodiskt skydd inte behövs. För sötvattensmiljöer rekommenderar vi magnesiumanoder *